Saturday, June 19, 2021

CULT

Saga e lavdishme e familjes Muzaka

Në historinë mesjetare franke, një vend të nderuar zë dhe stradioti i famshëm Muzaka, një nga bijtë e Gjon Muzakës, i cili...

Dita kur Dostojevski ma shprehu dashurinë

Ishte një ditë e kthjellët, me ngrica. Po shkoja në këmbë te Fjodor Mihajlloviçi, prandaj u vonova nja gjysmë ore nga koha...

Arkitekturë dhe urbanizëm: Ora

Mobilet urbanë ndikojnë në vënien në pah të hapësirave publike. Ato e bëjnë qytetin më tërheqës për banorët, si dhe e përforcojnë...

Nuk e shpikmë patriotizmën shqiptare, e gjetmë!

Nga: Fan NoliTranskriptuar dhe pajisur me shënime nga: Agron Alibali “Zoti Kryetar, Fort i Përndershëm Imam, Fort i Përndershëm...